Opening hours / Åbningstider:

Dén private ejerlejlighed på Hovedgaden i Tisvildeleje, som The Woven Heart Art Museum / Julehjertemuseet har boet til låns i fra 2014-2016, er blevet solgt, hvorfor det unikke kunstmuseum fra d 1/3 2017 står uden tag over hovedet. Det er det eneste af sin slags i verden, så vi bygger videre på det og håber på at kunne åbne det igen. Men da museet pt er hjemløst, kræver en genåbing af museet, at vi finder et nyt sted at bo. Du kan fortsætte med at støtte opbygningen af Julehjertemuseet ved at købe produkterne fra vores museumsbutik med pynt til primært små træer, som er en aktiv postordrebutik hele året rundt, og planlægger udfarende aktiviteter fra 2017. Så følg med herunder og se, hvor du kan besøge museumsbutikken eller dele af den, efterhånden som vi får lavet nogle aftaler:

 

The private apartment at Hovedgaden i Tisvildeleje, in which The Woven Heart Art Museum has been living for free from 2014-2016 has been sold, which is why the unique art museum from March 1st 2017 is homeless. It´s the only one of it´s kind in the world, therefore, we are continuing building on the museum, hoping to be able to open it again. But as the museum at this time is homeless, a reopening of The Woven Heart Art Museum demands a new location. You can continue supporting the building up of the museum buy buying the producs from our museum shop, which is an active mail order shop all year around and plans to go out on other locations from 2017, so, please, follow where you can visit the museum shop or parts of it, gradually, as we make appointments for the season:

Åbningstider 2017:/ Opening hours 2017:

Kunstmuseet Julehjertemuseet, The Woven Heart Art Museum er lukket indtil videre, det vil sige, indtil der er fundet og finansieret et egnet sted til det, samt fundet en hensigtsmæssig driftsform og nogen til at drive det.

 

Museumsbutikken, hvor du kan bestille pynt, er med til at finansiere et nyt sted til museet. Den er altid åben, og du er velkommen til at bestille via E-mail: kulturhulen@outlook.dk. Husk at skrive din egen E-mail og andre kontaktoplysninger korrekt, ellers kan vi ikke kontakte dig.

 

The Woven Heart Art Museum is closed in 2017.

The online museum shop which is finansing a new place for the museum, is always open.

Åbningstider 2016 / Opening hours 2016.

2016 exhibition/ 2016 udstilling "H. C. Andersen Passion2:

Lørdage og søndage i perioden fra d. 29/10- til d. 18/12, kl 15-18 på følgende dato:

 

Oktober: 29.okt, 30.okt. 2016, kl 15-18 (3-6 PM)

November: 5.nov, 6.nov, 13.nov, 19.nov., 20. nov, 26.nov, 27.nov. 2016. kl 15-18. (3-6 PM)

December: 4.dec, 10.dec, 11.dec, 17.dec, 18.dec  2016 , kl 15-18 (3-6PM).

 

Entré: 20 kr for voksne og 10kr for børn, Omvisning på dansk, der starter  klokken hel og halv, er inkluderet i entréen.

 

 Det er ikke tilladt at medbringe hunde, indkøbsposer eller tasker på museet / No dogs or bags allowed in the museum.

 Evt ændringer i åbningstiderne i åbningsperioden annonceres på forsiden øverst. I tilfælde af, at Gribskovbanen ikke kører, f.eks p. gr. a orkan eller andet vejrlig, er Julehjertemuseet lukket dén dag, også selvom vi i følge åbningstiderne skulle have Åbent.

  

Større grupper på 12 personer og derover, såsom skoleklasser, institutioner, plejehjem, m.v. er meget velkomne, og kan i god tid også bestille tid til at se museet på hverdage i åbningssæsonen på følgende tlf. nr 45 48 75 84, spørg efter Julehjertemuseet.

  

Kørestolsbrugere og andre handicappede er også velkommen i museet i følgeskab med egne hjælpere. Der er 2 trin op til indgangen som skal kunne forceres ved egen hjælp eller hjælp fra handicaphjælpere. Julehjertemuseet er hverken statsligt eller kommunalt støttet økonomisk og har derfor har status som en privat samling i en privatejet bygning. Derfor er Julehjertemuseet ikke underlagt de samme regler om niveaufri adgang som offentlige museer. Max. plads til 2 kørestole med hjælpere ad gangen i museet på én gang.

 

Max. antal personer inde museet på én gang: 15 så større grupper må påregne lidt ventetid, før alle har set museet og bedes væbne sig med tålmodighed og varmt tøj til kort ophold i mindre, men overdækket vindfang ved indgangen til  kulturhulen. 

 

Museet ligger i et lånt lokale i en privatejet lejlighed i stueplan, som udenfor åbningstid fungerer som privatbolig. Dette bedes respekteret. De omkringboende beboere kan IKKE besvare spørgsmål om museet. Al information findes på denne hjemmeside samt på FACEBOOK - siden "Julehjertemuseet".

 

Vi glæder os til at se dig i 2016, glædelig jul!

Julehjertemuseet i Tisvilde.